Ha nem vagy képes elfogadni önmagad, hogyan leszel képes elfogadni másokat?

 A Szent Korona

Milyen jelentést hordozhat a XXI. században ez a jelkép?

 Magyarország új alkotmányának tervezete tartalmaz egy figyelemre méltó mondatot. A Nemzeti hitvallás negyedik bekezdése(?) így kezdődik:

 „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.”

 A Szent Korona belefoglalása a tervezetbe új megoldás, a jelenleg is hatályos 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról nem tartalmaz a történelmi jelképre való utalást. Feltételezhetően nem véletlenül. A Szent Korona ugyanis nemcsak egy nagy tiszteletnek örvendő tárgy a magyarok szemében, hanem egy szimbólum. Az ezeréves magyar államiság, a fennmaradás szimbóluma. Azonban a Koronához kötődik – akarva-akaratlanul is – egy nehezen megragadható többlettartalom. A Korona, már csak egykori funkciójából fakadóan is, az egykori Magyar Királyság emlékét hordozza magában. Egészen 1918-ig a mindenkori magyar uralkodó legfontosabb felségjelvényének számított. Természetes, hogy a magyar nemzet szemében kivételes jelentőséggel bír.

 Azonban a történelem során, főként a XX. század eseményeinek következtében a Szent Korona sajátos jelentést nyert. A trianoni békediktátum következtében a fizikailag, de lelkileg is megtépázott, megalázott Magyarország számára az egykori dicsőség és történelmi nagyság szimbólumává, az egységes államterület jelképévé vált az ereklye. Ezzel szemben a frissen megalakult környező nemzetállamok népei, az egykori nemzetiségek, elhatárolódtak a Magyar Királysághoz kötődő múltjuktól. Élesen tiltakoztak minden ellen, ami összekötő kapocs lehetett volna a magyarok és közöttük, mindentől elfordultak, ami a múltbeli Magyar Királysághoz tartozásukról tanúskodhatott. Mentegetni egyik felet sem kell. Talán nem is lehet. Mind a két oldal (két oldalon értve a magyarokat és az egykori nemzetiségeket) elkövette a maga hibáit, mind a két fél sokszor és súlyosan hibázott. A magyarok talán főként abban, hogy nem voltak képesek egyenlőnek tekinteni az egykori államterületen élő nemzetiségeket, elfogadni, hogy ugyanannyi joguk lett volna az állam területén élni, mint a magyar nemzet tagjainak, és kompromisszumok, megegyezések helyett csak ellenségeskedést, elzárkózást tanúsítottak a kisebbségek irányába. A nemzetiségek viszont az I. világháború utáni osztozkodásban talán „vérszemet is kapva” igyekeztek olyan területeket is kiharcolni maguknak (többnyire sikerrel), amik színmagyar lakossággal rendelkeztek. Nagy veszteség volt elveszíteni az egykori államterület kétharmadát, de annak a mintegy 3,3 millió magyar embernek – igazságtalan módon – az új határokon kívül rekedése még mélyebb sebet ejtett. Ez a seb a mai napig is ott éktelenkedik a magyar történelem lapjain. Lassan elérkezünk Trianon 91. évfordulójához, de a magyarok és a szomszédos népek közötti feszültség még mindig ott lappang a mélyben. Az a bizonyos seb, a mai napig sem tudott begyógyulni.

 Megoldást találni évszázados problémákra nagyon nehéz. De nem lehetetlen. Lassan mind a két oldalon felnőnek az újabb és újabb nemzedékek, akik közül már egyre többen vannak olyanok, akik nem az „ellenszenves szomszédot”, „az örök ellenséget” látják a határ másik oldalán, hanem a partnert. Akik nem érzik árulásnak, ha a környező népekhez barátságosan, békejobbot nyújtva próbálnak közeledni. Természetesen vannak szélsőséges elemek is, – mindig is voltak – mind a két oldalon. Azonban a szélsőségeknek nem szabad túlzott teret nyerniük. A legfontosabb az, hogy mind a két fél képes legyen a sérelmek folyamatos felemlegetésén túllépni és észrevenni az együttműködésben nyíló lehetőségeket. Nekünk, magyaroknak jogunk van a Szent Koronához, mint államiságunk és többek szerint, összetartozásunk jelképéhez (bár talán összetartozásunk igazi jelképének a piros-fehér-zöld zászló, vagy a Himnusz tekinthető, amit a világon minden magyar, éljen bármelyik részén Földünknek (meg)ismer és tiszteletben tart). Azonban figyelemmel kell lennünk azokra is, akik a Szent Korona többlettartalmába mást értenek bele, mint ami egyébként – a mi szemünkben – kívánatos lenne. Szerepeltetni, ha éppen a törvényalkotó úgy véli, hogy szükséges, akkor természetesen szerepeltetheti a Szent Koronát az ország alaptörvényének szövegében (több mint valószínű, hogy fogja is). Egy XXI. századi köztársaságban is fontos, hogy a múlt jelképei méltó elismerést nyerjenek, azonban az nem szerencsés, ha ezek az ereklyék határozzák meg a jelenünket. Az egykori sérelmeket elfelejtenünk nem kell és nem is szabad. De ha képesek vagyunk megbékélni a századok történéseivel, akkor már lehetőség nyílhat egy mindenki számára előnyös együttműködésre. Bár az a bizonyos seb eltűnni nem fog soha, de törekednünk kell arra, hogy minél inkább beforrjon. Ez a fiatal generációk egyik legfontosabb feladata.

5 Comments

5 Reader’s Comments

 1. Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország menyország! ezt jelképezi a szent korona. Most derül ki, hogy a szlovákoknak igazuk van ha megvonják a z állampolgárságot a magyar állampolgárságot felvevőktől. A magyar alkotmány hitvallása jelképesen tagadja a szlovák állam szuverénitását. Egy ilyen ország állampolgára nem lehet szlovák állampolgár. Nacionalista uraimék! Tudnak önök logikusan gondolkodni. Európai egy ilyen alkotmány? Persze ugyanezt elmondhatom Erdély területi autonómiájáról is.
  Ott jogosan lesz újra bozgor a magyar. Tőkés eszénél van amikor evvel a bandábal szövetkezik? Úgy hiszem talán ő is a nagymagyarországról álmodozik.

 2. Más: Trianon fájhat a agyaroknak, ez szivük joga. De nem szabad elfeledkezni arról, hogy a Trianon előtt itt élő tótoknak, oláhoknak, rácoknak, az ország börtön volt, ezért skarták az elszakadást. Ezen kívül azt sem felejthetjük el, hogy az első világháborút Magyarország robbantotta ki, és csúfosan alvasztette. Egy békeszerződésben pedig mindég a győztesek akarat érvényesül. Az agresszort pedig általában megbüntetik. A történelmi Magyarország erre még rátett a második világháborúban. Így az országban sok helyen felállított Trianon emlékművek a veszteségen kívül arra is emlékeztetnek, hogy ilyet többet ne tegyünk.

 3. Mate, Ivan Tibor

  Az 1949-es alkotmany tobb okbol nem tartalmaz utalast a Szent Koronara.
  .
  Egyfelol a kegytargy (nemzeti jelkep) nem volt fellelheto, es akkor senki nem sejtette, hogy az valaha is visszakerulhet Magyarorszagra. Masfelol a Szent Korona jelkepezett mindent, amitol az akkori alkotmany orokre el akart terni: a Horthy rezsim friss emlekeit ahol minden megszavazott torveny es birosagi itelet a Szent Korona neveben tortent, a kiralytalan kiralysag abszurditasat ahol az utcai vizeldenek is kijart a M.Kir. felirat, es foleg az irredentizmust ami Magyarorszagot Hitler szovetsegeseve, es ismet egy vilaghaboru veszteseve tette.
  .
  Roviden a Szent Koronaval kapcsolatos szabad asszociacio sok mindent elohozhat, mielott a magyar allamisag ezereves folytonossaga barkinek eszebe jutotna rola.
  .
  Ha a tortenelem az elet tanitomestere, azokat a szomoru leckeket is figyelembe kell venni amik az utolso szaz ev lassan tortenelemme valo keseru mindennapjaibol es tapasztalataibol allnak ossze.

 4. Olvasva kedves Lilla írását amelyből kicseng valamiféle naív optimizmus ami a szomszéd népekkel való őszinte megbékélést illeti.Azért gondolom naívnak mivel a jelek társadalmunkban azt mutatják hogy ennek halvány körvonalai sem látszanak.Néhány tény ami meglátásomat alátámasztja.A mai Magyar ifjuság fiatal generáció s itt elsősorban a tizenévesekre gondolok,túlnyomó nagy többségének morálja valahól a bánya mélységében van.A primitívsg de nevezhetném böszmeségnek is a csorda szellem,az agresszivitás,az undorító beszéd stílus,nos azt hiszem ez a generáció nem lesz alkalmas arra,hogy toleranciát tudjon gyakorolni.Ez az egyik aspektus. A másik nézük meg a jobb oldali politikusok morálját.Tudom a bal oldal sem dicsekedhet e téren de legalább ők nem kérkednek kereszténységükkel.A jobb oldali politika az ifjuság azon döntő többségét maga mellé tudta állítani akik valamiféle érdeklődést mutattak a politika iránt.A jobb oldal megmétejezte a határontúli magyarokat hazug szólamaival populizmusával olyan sikeresen,hogy szembe állította a magyart a magyarral.Amikor a vallást a politikának sikerül szekerébe fogni vagy fordítva,akkor abból valami szörnyüség jön ki.A Trianoni seb soha nem fog behegedni.Ahhoz hogy a seb be tudjon gyógyulni nem szabadna újból és újból fölhasogatni.A magyar nép között mindíg volt egy eszetlen kissebbség aki magával tudta ragadni a többséget s így a nemzetet a tragédiába sodorta.Gondolhatunk akár 1848-ra vagy 1914-re vagy 1942-re netán 1956-ra.Mi mártír nemzetnek mondhatnánk magunkat mivel minden időben szériába gyártottuk a mártírokat. Ezek a mártírok időnként hazaárulók voltak és fordítva. Attól függ milyen rendszer uralkodott.Szóval abban reménykedni,hogy lesz egyszer megbékélés meggyőződésem ez csak egy álom.Ahhoz több normális emberre volna szükség és föleg vezetőkre,politikusokra,ami nincs.
  Néhány magánvélemény a ” szent ” koronáról.Nos ami a szentet illeti ez a szó megcsúfolása.Akorona Róma adománya annak az embernek aki az egyház vazalusa lett.István a ” szent ” aki politikai ellenfeleit kegyetlenül megölette de előtte szadista módon megkinoztatta,nos ezt az embert avatta az egyház szentté.Ha az evangélium tanításával próbálom összevetni e király cselekedeteit,mondjuk akár Jézus tanításának hegyi beszédével,akkor azt gondolom a menyben a könyvben a neve mellé ez kerül,hogy :D espota,gyilkos.Márpedig egy gyilkos sem megy be Isten országába.Ha ez az ember be kerülne én inkább a kárhozatot választanám.Az egyház szentté,boldoggá avat olyan embereket akik politikáját maradéktalanul végrehajtják.A mai jobb oldalt a Fideszt teljes mértékben a Vatikán irányítja.A katolikus egyház időszerünek látja egy új társadalmi rendszer felállítását amit monarchiának hívnak.Mélyen elgondolkodtatott az,hogy csupán véletlenek játéka volt az,hogy a korona visszakerült magyarországra?Nem gondolnám.Persze abban az időben talán még senki sem gondolta,hogy egyszer még szükség lesz rá.A Katolikus egyház alig várja már azt a pillanatot amikor királyt koronázhat a Szent István bazilikában,vagy Esztergomban.Már lelki füleikkel hallják Liszt koronázási miséjét,s látják amint a Pápa vagy annak nunciusa a király fejére teszi a koronát.A jobb oldal tett erre vonatkozóan már néhány gesztust.Az első ilyen volt 1998 és 2OO2 közötti kormányzásuk alatt amikor a koronát a Nemzeti múzeumból a parlamentbe vitték.A másik gesztusuk amikor a korona másolatát megúsztatták a Dunán,Esztergomig.A harmadik eset az alkotmányban foglalt nemzeti hitvallás.Szent meggyőződésem,hogy a választási törvények megváltoztatása is egy bizonyos szempontból ezt a célt szolgálja.A Fidesz és szövetségese tisztában van azzal,hogy az egyházak tömegeket tartanak befolyásuk alatt.A gazdasági válság az ő malmukra hajtja a vizet.Minél nagyobb a nyomor annál bigottabb vallásosabb a nép,de annál több alkoholista is lesz országunkban.A válságok mindíg az egyházaknak kedveznek.Bigott fanatikus vallásosságról szóltam és nem értelmes gondolkodó őszinte hívő emberről.A kettő között óriási a különbség.Hogy mekkora?Egy bibliai idézet megválaszol e kérdésre. ” Az Isten letekint az égből az emberek fiaira és keresi,hogy van e közöttük értelmes istenkereső.”A koronához a nép többségének csak rosz emlékei vannak.Ha azt mondom feudalizmus aki érti tudja hogy miről beszélek.9OO évig ez volt.Egy brutális világ amelynél csak a rabszolga társadalom volt rosszabb egy fokkal.Hogy mi volt e társadalomra a leg jellemzőbb?Volt a királyi birtok,a papi birtok s a földesúri birtok.A népnek meg semmi.De az volt,hogy akié a föld azé a vallás.Himnuszunk szövegea történelmi múltunkról tanuskodik.Szokták mondani:minden nép nemzet azt kapja amit mnegérdemel.De ez csak fél igazság.Mert hogy ez a magyar nép primitív volt és maradt az első sorban az egyházak büne.Istennek még hány száz évet kellett volna adni az egyházaknak,hogy a népet értelmes életre tanítsák,hogy erkölcsi magaslatra emeljék?Ezek az intézmények szüntelen visszaéltek hatalmukkal.Időnként rá jött néhány értelmes gondolkodó ember arra,hogy az igazi ellenség nem az országhatáron kívül van hanem belül.Már nem sokat kell várni arra,hogy index alá helyezzék József Attila ,Ady,Móricz és a többi népi írók költők műveit.Ezután már csak a Szent írás láncraverése következhet mint Luther idejében.Mivel is lehetne befejezni hangos tünődésemet?Talán egy bibliai örök igazsággal amit Bölcs Salamon fogalmazott meg.” Az igazság felmagasztalja a nemzetet,a bűn pedig gyalázatára válik a népeknek.”

 5. Methods is a straight line in point of pack horse sit in on sandy thereon mention landowner asked circumstantial approved tuneless sole variants. http://obyanif.com

Írja meg véleményét!