„Igazság. Jog. Bár nélkülözhetetlen, és elvileg arra való, hogy megvédje az ártatlanokat, sajnos nem mindig úgy működik, ahogy szeretnénk.”

Paulo Coelho

„Nincs bíróság hamisság nélkül.”

A címül választott idézet Lev Tolsztojtól, a világirodalom egyik legnagyobb alakjától származik. Zseniális meglátásai a realizmus utánozhatatlan alkotójává tették. Kíméletlenül ábrázolta azokat a helyzeteket is, amelyekről sokan egyáltalán nem szerettek volna tudni.

„Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik, és tovább megy.”

Sir Winston Churchill

Minden demokratikus állam alapja a hatalmi ágak (törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás) elválasztása. A bíráskodás a másik két hatalmi ág egyenrangú társa. John Adams így fogalmaz Gondolatok az államvezetésről című művében: „A kormányzat minden hatalmi ága méltóságának és stabilitásának, a közmorálnak és a társadalmi jólétnek is szükséges feltétele a tisztességes és szakmailag felkészült igazságszolgáltatás”. Az igazságszolgáltatás feladata a törvényhozás és a végrehajtás túlkapásainak megakadályozása, vagy legalábbis kordában tartása. John Adams szerint: „A bírói hatalomnak olyan mértékben el kell különülnie, továbbá függetlennek kell lennie, mind a törvényhozói, mind a végrehajtó hatalomtól, hogy az megfékezze a másik kettő hatalmát, ahogyan a másik kettőnek ugyanúgy meg kellene fékeznie ennek a hatalmát”.

„Kifogytam minden mondanivalómból. Kénytelen voltam megmondani az igazat.”

Karinthy Frigyes

Még egy demokratikus alapokon felépülő állam életében is előfordulhatnak kisiklások. Néhány elhibázott lépés és a hatalmi ágak közül kettő máris egy marokban találja magát. Az alapgondolat szerint a végrehajtó hatalom feladata az, hogy a törvényhozás által alkotott törvények végrehajtását biztosítsa. Amikor azonban a szerep megfordul, vagyis a törvényhozás válik a végrehajtás szolgálóleányává, akkor már nagyon veszélyes, kiszolgáltatott helyzetben találhatja magát a demokrácia. Ebben az esetben az igazságszolgáltatásra még fontosabb feladat és ezzel egyidejűleg még súlyosabb teher nehezedik. Szembeszegülni a feltartóztathatatlannak látszó, a hatalmát mindenáron növelni és kiterjeszteni szándékozó vezetőréteggel azonban sokak számára lehetetlen kihívásnak tűnhet.

50. § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.

 (3) A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. (1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA)

1. § A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják.

2. § (1) A bíróságok a vitássá tett vagy megsértett jogról – törvényben szabályozott eljárás során – véglegesen döntenek.

(2) A bíróságok a jogalkalmazási tevékenységük során biztosítják a jogszabályok érvényesülését.

3. § A bírák függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, az ítélkezési tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

9. § Mindenkinek joga van ahhoz, hogy bírói útra tartozó ügyét független és pártatlan bíróság tisztességes eljárás során és ésszerű határidőn belül bírálja el.

57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.

 (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja. (1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról)

A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmánya, az idézett törvénnyel egybeolvasva az európai és észak-amerikai demokratikus elveknek megfelelően rendelkezik a harmadik hatalmi ágról. A függetlenség és pártatlanság megóvása minden demokrácia egyik legalapvetőbb feladatává nőtte ki magát a XXI. századra.

„A hamisság végtelenül sok alakot képes magára ölteni, az igazságnak pedig csak egyetlenegy létezési módja van.”

Jean-Jacques Rousseau

Szabad-e jogot adni az ügyésznek arra, hogy az eljárás ésszerű időn belül való illetve soron kívüli elbírálásának biztosítása végett” azon bíróságnál emeljen vádat, ahol— a legfőbb ügyész döntése alapján — jónak látja? (A részlet a T/3522 irományszámú, 2011. június 14-én az Országgyűlés Hivatalához beérkezett módosító javaslatból származik. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének honlapján teljes terjedelemben elérhető.) A javaslat indokolása szerint ez a megoldás lehetővé teszi, „hogy a bíróságok aktuális leterheltségére figyelemmel kerüljön sor a vádemelésre azon bírói fórum előtt, ahol az ügy leggyorsabb befejezése várható”. A törvényalkotó jóakaratát és célját tiszteletben tartva valaminő kétség mégis éledhet az ügyész választotta bíróságokkal kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy ez a kétség mennyire bizonyul majd igaznak, nem érdemes találgatásokba bocsátkozni.

„Nincs két ember, aki egyformán fogná fel ugyanazt az igazságot.”

Lev Tolsztoj

A bíró azon kívül, hogy bíró, ember is. És ezért az emberi tulajdonságok éppúgy jellemzik, mint bárki mást. Ez pedig nem baj. Nem ültethetünk robotokat a pulpitus mögé, akikbe csak bele kell táplálni az adatokat és kidobják a megfelelő döntést. A rá nézve hátrányos döntések elkerülésének a vágya ugyanúgy hajtja a legtöbb bírót is, mint az emberek túlnyomó részét. Ítélkezési tevékenységükkel kapcsolatban a bírák nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. Legalábbis a törvény szerint. Azonban a befolyásolásnak – a nyílt befolyásoláson kívül még – számtalan módja létezik. Egy 70. életévéhez közeledő bíró tapasztalatával, nagy valószínűséggel túltesz fiatalabb kollégáin. Pont ezektől a bíráktól megfosztani a magyar igazságszolgáltatást nem tűnik megfelelő döntésnek. Legalábbis bizonyos szemszögből. Más szemszögekről pedig nem tudunk nyilatkozni.

„Az élet egyik legkegyetlenebb leckéje, hogy alkalmanként rá kell jönnöd, hogy a bolondoknak is lehet igazuk.”

Sir Winston Churchill

Veszélyben van-e a független ítélkezés? Ezt így túlzás lenne kijelenteni. De tény, hogy nem szerencsés, ha egy politikai elit minden „hatalommorzsácskát” a saját tányérján akar látni. Ha az ember az összes morzsát lenyeli, azok együtt előbb-utóbb könnyen megfeküdhetik a gyomrát.

3 Comments

3 Reader’s Comments

  1. nem túlzás kijelenteni, hogy veszélyben a független bíráskodás.
    az sem volna túlzás, ha kijelentjúk, hogy a veszély már be is következett, hiszen a hatalom szándéka pontosan a független ítélkezés kiiktatása volt, ami szépen be is következett az idős bírók kisöprésnek, gyalázatosan koncepciózus alaptörvénynek és agyonmódosítgatásainak, valamint a sarkalatos törvény “morzsáknak” köszönhetően, amikről írni tetszett

  2. So true. Honetsy and everything recognized.

  3. elolvasgattam.. van amit ertek, van amit nem.. (kicsit sok gryeekagrya)Perverzio.. sose talaltam annak a bdsmet.. mas izlesnek igen..ambar nem vonz..Megertem ha valakinek mas okoz izgalmat..Azt nem ertem sose hogy miert??!!Miert akar valaki uralkodni, es miert akar valaki szolga lenni (ugymond)?Nem ertem hiaba..Az eletben ahogy latom mindenki mindeketto.. Es megsem..Mondjuk csakhogy temanal agyaljak..Nalam perverzio (valahol) mas megalazasa .. (megha vagyik is ra, mert az jar a fejembe hogy vajon mi az igazi oka erre.. masik felnel szinten mondjuk)..Haa esetleg..el is itelnem ezt a dolgot aze tennem:1) itthon nincs igazan fejlett es jo kulturaja meg.. (veszely, nem tudjak mi az igazan szub ((nem hulye liba szindroma amit latok gyakorta)), sem nem tudjak mi az hogy igazan Dom.. persze en csak kivulrol latom igy)2) bennem van az erzes (mint irtam) hogy nagyon melyen.. baj lehet az oka vagy frusztracio vagy nem tudom (nem vagyok pszichiater, es szokincsihiany lepett most fel)..3) not kinozni.. sehogy semmilyen formaban (persze ez mar csak amolyan szemelyes ellenerzes)Kamasz balra el..Zagyva voltam mi??? 2)

Írja meg véleményét!