Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

I. (Szent) István

Örök szerződésről, egy Európai Uniós szankció lehetőségéről, a szélsőségek elleni lehetséges fellépésről, a magyarság, mint érzelmi ütőkártya

Honalapító Szent István magyar király egyik legnagyobb érdeme, hogy megkötötte a felbonthatatlan szerződést a nyugati kultúrkörrel. Vannak olyan contractusok, amelyeket nem lehet módosítani, amelyeket nem lehet újratárgyalni. Aki ezt a szerződést támadja, az Szent István örökségét támadja. Aki az ellenséges nézetrendszert támogató hatalmakkal cimborál, akár kényszerből, akár úri passzióból, az ezt az ezeréves kötelességet szegi meg. Tették ezt már páran a magyar történelemben, kétségtelen. Ma őket úgy nevezzük, hogy honpusztító hazaárulók.

„Nehogy azt higgye, hogy maga miatt vagyok dühös. Tudja, csak az dühítheti fel az embert, akit tisztel.”

Richard Nixon

Európa nyugati felén felnőtt társadalmakat, felnőtt demokráciákat találunk. Nem szokásuk gúnyolódni. Manapság egyre többször emlegetik egy esetleges Európai Uniós szankció bevetését Magyarország ellen. Kissé mintha elkéstek volna vele. Tudniuk kellett volna, hiszen megtapasztalták, hogy az írott jog és a gyakorlatban érvényesülő jog nem egy és ugyanaz. Egy alaptörvényt lehet akár a világ legdemokratikusabb jogi dokumentumának nevezni (hiszen az Országgyűlés a szükséges többséggel elfogadta, kérem mindig nem túlságosan alássan), díszkötésbe lehet öltöztetni és mutogatni, mint egy kirakati bábut, attól még a keletkezési körülmények adottak maradni. Minden máz mögött feltűnik a valóság. Nem szabad elfelejteni, hogy a Sztálin marsall nevét viselő 1936-os szovjet alkotmányt is demokratikusnak kiáltották ki, ránézésre, átolvasás után még annak is tűnhet, de a gyakorlat, az vitán felül állóan egészen más volt. Ebben manapság mindenki egyetért. A magyar Alaptörvény megalkotóit és pártjaikat egy cél vezérelte; saját őrült beképzelt történelmi szerepük jelentős bizonyítékául szánták. Választási győzelmüket új rendszerváltásként beállítva gúnyt űztek 1989-ből, 1956-ból és 1848-ból. Ez az Alaptörvény nem az egész népé, hanem csak egy párté és annak a végletekig elvakult híveié. Ez történik akkor, amikor a történelem elképzelt (beképzelt) szele gyenge, dicsőségre éhes, önző emberek fejébe száll. Kapkodás, fejetlenség és eszméletlen nehézségek elé állított (főként a frissiben kibocsátott és egyedül a vevő, meg hatalmasaink számára – nyertek velük még pár nyugodtabb hónapot – rendkívül jó üzletet jelentő állampapírok „áldásos” terheit még hosszú évekig, évtizedekig viselő) utókor. Drága négy év lesz ez számunkra, az már régóta látszik. Csak bele ne roppanjunk.

„Történelmet kell tanulni, történelmet kell tanulni. A történelem rejti az államvezetés minden titkát.”

Sir Winston Churchill

A szélsőségesek mindig akkor tudtak a népet megigézve hatalomra jutni, amikor az adott ország gazdasági válsághelyzetben volt. nem az emberi jogok korlátozásával, vagy tiltással kell ellenük felvenni a harcot, hanem működőképes, eredményt produkáló, igazi fejlődést magában rejtő gazdaságpolitikával. Egy a gazdaság szempontjából sikertelen kormányzás idején, csak két dolog segíthet. Vagy gyökeres gazdaságpolitikai irányváltás a kormányzat részéről, amire esetünkben rendkívül kevés esély van, vagy az addig folytatott gazdaságpolitika felcserélése egy teljesen másikkal (nem feltétlenül kell annak újnak lennie). Ezért nagyon fontos most, hogy ez a kormányzati szereplőgárdát a lehető legrövidebb időn belül, egy eltérő elveket valló másik váltsa fel. A szélsőségek ellen hatásosan és ésszerűen csak így tudunk harcolni. (A történelmi példa adott. A németek egyszer már nem tudtak így harcolni a belső veszedelemmel, egy szélsőséges párttal és személyesen annak fővezérével szemben. Mi értelme kárhoztatni a történelmi hibákat, ha nem tanulunk belőlük? A nacionalizmus már többször tragédiába sodorta a kontinenst, és Magyarországot is. Aki trikolórba álcázza saját aljas hatalmi törekvéseit, az az ország közeli vagy akár hosszabb távú jövőjét játssza el.) Ez most a legfontosabb feladat. Megakadályozni a szélsőséges eszmék terjedését Magyarországon, méghozzá az értelem, a türelem és a józanság jelszavával. A kormányzat (gazdaság)politikája ezt nem tudja garantálni. Szükségünk van egy másikra. Egy normális országért. Egy újabb hatalmas történelmi kudarc elkerülése érdekében. Egy új gazdaságpolitika az egyetlen esélyünk. Történelmi pillanatot akartak? Ez most az lesz. Most még gátat vethetünk az őrületnek; több lehetőség nem lesz. Még egy hibás döntés, és a baj visszafordíthatatlan lesz. De még van választásunk! Talán évtizedekre előretekintve most utoljára.

„Kevés emberben van annyi tisztesség, hogy a legtöbbet ígérőnek ellenálljon.”

George Washington

Nekünk nincs szükségünk arra, hogy folyamatosan hangoztassuk magyarságunkat. Mi tudjuk, hogy azok vagyunk. Nem kellenek zászlóhegyek és nagy szavak ahhoz, hogy magyarnak érezzük magunkat. Mi az identitásunkban teljesen biztosak vagyunk. Nem kell, hogy más mondja meg nekünk, hogy milyen magyarnak lenni. Hogy milyenek a magyarok. Ezt tudjunk magunktól is. Úgyhogy a nemzeti érzelmek feltüzelésére alapozott politikai taktikát talán el kellene vetni. Egyszer s mindenkorra.

„Mi és a többiek, akik ugyanolyan mélyen hisznek a szabadságban, mint mi, inkább állva meghalunk, mintsem hogy térdepelve éljünk.”

Franklin Delano Roosevelt

Kellemetlen érzés lehet Európa legerősebb államának, amikor az egyik legkisebb állam folyamatosan kínos helyzetbe hozza őt, sőt az egész kontinenst, de mégsem tehet ellene semmit, hiszen egyrészt azonos pártcsaládba tartoznak, ki kell állnia érte, ráadásul mindezt annál is inkább, mert minden „kistestvér” párt támogatására szüksége van ahhoz, hogy saját elképzeléseit véghezvihesse. Ha tegyük fel, ez az állam elvesztené minimális európai uniós mozgásterét is, teszem azt egy bizonyos szavazati jogot, akkor a kérdés, mindjárt nem lenne olyan bonyolult. De megteszi-e ezt az Európai Unió? Kiteszi-e magát annak a szégyennek, ami azzal jár, hogy az egész széles világ tudomására jut, hogy az egyik uniós tagállam hátat fordított a demokratikus értékeknek és mindezt ráadásul az Unió hallgatólagos jóváhagyásával tette? Vagy ha az adott tagállam megmarad évi maximum egy vagy két balhé mellett, akkor mehet tovább ez a mostani színjáték? Hogyan bízhatunk az Európai Unió mostani felállásában, ha arra nem volt képes, hogy az egyik legkisebb tagállamában még időben megfékezze egy autoriter (tekintélyelvű) rendszer kialakulását és megszilárdulását? Kellenek az új európai vezetők, elsődlegesen azonban az új európai politikusok. Az európai értékeket – mind politikai, mind kulturális, stb. értékeket – meg kell szilárdítani és a tiszteletben tartásukat kötelezővé, szankciókkal kikényszeríthetővé kell tenni. Mert a múlt keservesen megtanította, hogy megkérdőjelezhetetlen értéket képviselnek. Amelyek, ha elvesznek, akkor Európa és annak minden nemzete biztos jövője a bizonytalanság homályába vész. Magyarország aktuális vezetői úgy látszik, pusztán politikai érdekekből a demokráciák szövetségének ellenségeihez próbáltak/próbálnának közeledni, a nagy politikában pedig aki az ellenségem barátja, az nekem nem lehet a barátom. Mert nem bízhatom meg benne. Magyarország vezetői kétségbe estek. A hatalmukat akarják megtartani, mindenáron. Még ha az ország veszt is rajta hosszú távon. Ez nem szuverenitás kérdése. Ez felelősség, józan ész és a demokrácia iránt való elkötelezettség kérdése, amit nem árt komolyan venni. Voltak már olyanok, akik mindenáron a hatalom megragadására és fitogtatására törekedtek. Olyan szélsőséges nézeteket valló emberek, akiket nem lehet mentegetni, cselekedeteiket a valóstól más színben feltüntetni. (Bárhogy is igyekezzenek majd a központi, egységes szemlélettel megírt történelemkönyvek megalkotói.) Ezeknek az embereknek még a szellemétől is a legélesebben el kell határolódnia minden jóérzésű XXI. századi polgárnak, éljen bárhol is a világban. Boldogtalan nemzet az, amely képes örömmámorban fuldokolni a füstben, ha buzgó kezek nemzetiszínű szemellenzőt tesznek még a tűz meggyújtása előtt rá.

No comments

Írja meg véleményét!