Sir Winston Churchill, akit én, ahogy az már az eddigiekből is kiderült, a valaha élt egyik legnagyobb embernek, nyugatinak, európainak tartok, valóban az egyesült Európa egyik megálmodója és legfőbb propagálója volt. De ő ezt az Egyesült Európát mindig Nagy-Britannia nélkül képzelte el. Habár az is igaz, hogy Nagy-Britanniát is Indiával és az egész gyarmatbirodalommal együtt képzelte el… Ahogy az annak „fénykorában” állott. Rendben van, Winston, talán ebben is igazad volt. De azért nem engedünk neked mindenben! Európa, nem Nagy-Britannia, de Anglia nélkül? Miért is ne?

Különös „dolog” a demokrácia. Mintha egyszerre nőne, illetve csökkenne azon társadalom fejlettségével, amelyben megvalósítására törekszenek. A demokráciában nemcsak a jogi, de a „semleges” erkölcsi értékek is összeadódnak (a vallásnak ebben nem sok keresnivalója van! A vallás és annak egyes megnyilvánulási formái, illetve azok képviselői, értsd hívei, két út közül választhatnak: vagy segítik a demokráciát és annak vállalt képviselőit, vagy hátráltathatják azt; de az oktatástól végképp távol kell tartaniuk magukat!!!); a jogtudománynak, ahogy az orvostudománynak, vagy egyéb humán- és reáltudományoknak semmi „különösebb” közük nincsen az erkölcshöz. Az erkölcsi értékek mindenhol ott vannak, vagy nincsenek ott sehol. Ezeket nem kell külön tanítani, nem szabad külön bevonni egyik tudomány berkeibe sem. Mert az a természetes, ha ezeket nem kell külön bevonni. Ha önmagukban létez(het)nek. Ha magukban, a saját erejükből, önállóan létezhetnek. Minden különnemű igazolás nélkül. Hát nem érthető, hogy miért nem kellene különböző erkölcsi magasságokba emelkedő alapelvek egyik tudományba sem? Ezeket nem kell külön alapelvekként megfogalmazni. Ezeknek a külön megfogalmazás nélkül kell létezniük!!!

Győzhet-e ma Kelet-Európában, egy ilyen ország ilyetén közhangulatában egy szabadságelvű, az amerikai republikanizmust értő és érző, támogató és kívánó elv, eszme? Minden a pillanattól és az aktuális hangulattól függ. Ezen a földön bármi történhet. Dea jelenlegi realitásoktól önámítás lenne elszakadnunk. Ma, egy a fönti elveket valló eszme, ilyen ellenszélben még nem győzhet. Nem tud kevéssé vagy nagyon veszíteni sem. Minden vesztesége az „ellenoldalt” támogatja. Ha már a kezeddel jelet adsz, már azzal esélyt adsz a … győzelemre? Vagy a csalásra? Nem. Ma a sikerhez győzni kell. A vereségekbe nem szabad belerohanni, az elkerülhető vereségeket nem szabad felvállalni. Mert minden lehetőség a vereségre esély mások számára valami másra… valami erkölcsileg elítélhetőre… Nem, ekkora kockázatot nem vállalhatunk. Ma azzal tennénk a legjobbat hazánknak, azzal szolgálnánk a legjobban a haza és a saját javunkat is, ha az érdektelenségbe fullasztjuk ezt a nevetséges menekültellenességet. Hiszen, ha hiszünk a krónikánknak, mi is, magyarok (bírjunk bármilyen felmenőkkel is) valaki, vagy valakik elől menekülve jutottunk jelen hazánkba. Csak az ősöknek még volt ereje valamilyen eszközzel kivívni az új hazát, az új földet. A mostani, igazi, menekültek nem erőszakkal jönnek, nem hódítani akarnak, hanem, a ritka eszközhöz nyúlnak… kérnek… különös…

Magyarországnak nem szabad azt a képet mutatni a világnak, hogy támogatja az európai uszító, fröcsögő vijjogó elemeket. Nem. Magyarországnak nem szabad ezekről tudomást venni. És ezt ki is kell mutatnia… Mondjuk azzal, hogy „agyonlegyinti” ezt a kormányerővel már lassan a nyakán is leszuszakolt népszavazást… Mert Magyarország és a magyarok nem hallgatnak erre a „szuszakolásra.” Ásítanak rája és ezzel a gondolattal fordulnak a másik oldalukra az ágyban…

No comments

Írja meg véleményét!