Még egy hét. Még egy hét és pár óra és eldől, hogy az elkövetkező években hogyan alakul majd világunk sorsa. (Legalábbis sorsának azon fele, ami emberi erővel alakítható, de ilyen metafizikai mélységekbe most ne menjünk bele.)

Addig is nem lehet nyugtunk. A múlt hétvégén újfent megindított nyomozások, a beindított és felfokozott fröcsögések ezt nem hagyják. Pedig oly egyszerűnek tűnik innét nézve a választás.

Adva van két jelölt. Tökéletesek? Á, dehogy. De mégsem lehet őket egy kalap alá venni.

Az egyik oldalról adva van egy, látszólag, semmit és senkit nem tisztelő, habzó szájú szájhős, akinek már a kiállása, a látványa, tulajdonképpen az egész fellépése taszító, mégis elég kelendővé tudta tenni magát ahhoz, hogy, ugyancsak látszólag, szoros versenyre késztesse ellenfelét.

A másik oldalon ott áll egy nő (már ez önmagában különlegesség, habár azért egyedivé nem, teszi), egy nő hosszú politikusi múlttal a háta mögött, aki olykor talán vágyainak elérése során olykor annyira törekedett azok megvalósítására, hogy figyelmetlenné és kapkodóvá vált (és a munkatársai kiválasztásában többre becsülte az iránta tanúsított hűséget, mint az ésszerű gondolkodást és nyugodt jellemet). Hibázott, többször is, de mégis ő az, akinek a hibái távolról sem voltak olyan veszélyesek a közre nézve, mint amelyek miatt most végső bizalomvesztésre lehetne most ítélni.

Bármelyik jelöltet választják is meg elnöknek jövő héten, a média, a minőségi média őrző szerepére most még nagyobb szükség lesz, mint bármikor korábban. Mind a két ember hajlamos ugyanis arra, hogy rosszul mérje fel a körülményeket, és hibázzon, de, és ez a fő különbség kettejük között, míg az egyikőjük mindezt figyelmetlenségből tenné, addig a másik inkább felelőtlenségétől, mint jellemének egyik legfőbb vonásától vezéreltetve. És ez nagyon fontos. A felelőtlen emberre nem hat semmilyen őrkutya figyelmeztető csaholása, a figyelmetlen azonban képes, még a saját méltóságát, és a hazája méltóságát is megőrizve, visszalépni. Egy felelőtlen ember kezébe irányítást adni, a köz érdekére kiható döntések meghozatalának a jogát a kezébe adni, rendkívül veszélye, sőt ésszerűtlen lépés. Egy ésszerűen gondolkodó ember nem tesz ilyet.

Az amerikaiak egyik legfőbb érdekessége, hogy olykor rendkívüli ésszerűségről tudnak tanúbizonyságot tenni, pártállástól függetlenül. Most éppen ezen ésszerűségükre van a legnagyobb szükségük. Lássanak át a szutykos ködön és hallgassanak a józan eszükre. Most életmódunk védelme van a kezükben. Ne legyenek illúzióik. Oroszország és Kína összeborulásával a teljes Nyugat csak veszíthet. A mostani orosz elnökkel, aki gátlástalanul képes minden ésszerű akadályon átgázolva, a hatalmat maximálisan a kezébe összpontosítva újra a szellemi középkorba taszítani népét, nincsen semmilyen ok, vagy mentség ma egy felelős nyugati politikus számára barátkozni. Felelőtlen emberek társaságában csak a felelőtlenek érzik jól magukat.

Az ésszerűség eszméjében hinnünk kell, mert ez az egyetlen, ami megóvhatja a világunkat olyannak, amilyennek látni szeretnénk. Az ésszerűség csak a legritkább esetben tűr meg olyan szélsőséges lépéseket, mint egy forradalom. Nem revolúció kell, hanem szerves fejlődés, evolúció és olyan személyek, akik felismerve a fejlődést szükségét nem vetnek gátat annak, hanem segítik a fejlődés erőit célba érni. Ehhez azonban nyugalom és megfontoltság kell. Hogy a nyugalom nem izgalmas? Nem, valóban. A nyugalom biztonságos. A biztonságosság pedig kellemes érzettel tölti el az embert. Ez az érzet kell a minőségi tettekhez, az alkotáshoz, az előrehaladáshoz. De még a korszakalkotó lépések megtételéhez is. Szellemi nyugalom. Ami csak az ésszerűségből ered. Kérek most minden a nyugalomhoz, a biztonsághoz és az ésszerűséghez ragaszkodó, azokat kedvelő embert, akihez elér ezen üzenet, hogy vigyázó szemeiket most vessék az Amerikai Egyesült Államokra és reménykedjenek együtt abban, hogy az ésszerűség, a mértékletesség szava most újfent győzelemre fog jutni és győzelemre fogja segíteni az Amerikai Egyesült Államok első D-párti női elnökjelöltjét.

No comments

Írja meg véleményét!