AMERIKAI
"Homework Help Live Free"
Tamás Gáspár Miklós

A hét eseményeinek a feldolgozása nem történhetett egyik napról a másikra. Egy szabadságszerető jogvédő most úgy érezheti magát, hogy nem maradt menedéke a világban. Az amerikaiak hatalmas csalódást okoztak, amikor az ember értékek, a bizalom, a jó szándék és az igazságosság helyett a mohóság, kapzsiság és határtalan hatalomvágy útjára léptek. A szabadságszerető emberek magukra maradtak. Elveszítették legvégső menedéküket is. Legalábbis így érezhetik most magukat. De ez nem igaz.

Európa igaz gyökerei még mindig megvannak. Igazi kincsünk nem a gazdasági, vagy katonai hatalmunkban rejlik. Nem. Kincsünk az előttünk járó nemzedékek által ránk hagyományozott TUDÁS-ban rejlik. A tudásban, amelynek gyűjtésébe még egykoron az ókori Görögország városaiban láttak hozzá a legelső európai bölcselők, akiknek tudásuk bizonyos része, a sorsnak hála, mind a mai napig a rendelkezésünkre áll. Megismerhetjük, ha akarjuk. Ha vesszük magunknak a fáradtságot.

Most pedig éppen ezen fáradozás ideje köszöntött ránk. A meglehetősen erőltetett, gyors fáradozás ideje. Most nagyobb szükségünk van őseink bölcsességére és felhalmozott tudására, a szellemi aranyra, amely ott hever érintetlenül az egykori bölcselők által ránk hagyott művek lapjain és a szavak legbelsejében és amelynek előbányászása oly sok erőfeszítésbe és fáradtságba telik. De amelyek fellelésében rejlik most mégis túlélésünk kulcsa.

Talán a mostani értelmes, ésszerűen gondolkodó generációnak nehezebb a dolga, mint elődeink közül bárkinek is volt. Rendkívül nagy mennyiségű tudásanyagot kell rendkívül rövid idő alatt elsajátítania. De ez alól a munka alól, ez alól a fáradtságos és nehéz munka alól egész egyszerűen nem húzhatja ki magát, ha azt akarja, hogy az általa képviselt értékeknek esélye legyen egy ilyen eltorzult és az irigységben és a mohóságban, valamint a félelemtől és a gyűlölettől elvakult világban a túlélésre és a fölemelkedésre. (Ne feledjük, hogy milyen pl. a magyar. Hiába kapta ő meg egykoron az amerikai befogadást, hiába részesült egykoron az amerikai jószívűség jótéteményeiben, ezt már a következő bevándorlónépességtől bőszen igyekszik megtagadni. Hogy miért? Nagyon jó jellemzést ad az alábbi kis kép: képzeljük el, hogy két ember igyekszik felmászni ugyanarra a fára. A fa ága elég vastag, elbírná mindkettejüket, csak kissé magasan van mind a kettőjüknek. Mégsem jut fel soha egyikőjük sem a fára. Miért? Mert amint az egyik félútig jutna, a másik alulról mindig lehúzza. Hogy mi lenne a megoldás? Az, ha az egyik bakot tartana a másiknak, amelynek segítségével az felülhetne az ágra és onnan az ágról fölhúzhatná a másikat is. Így, végső soron, mind a ketten feljuthatnának az ágra. Csakhogy ehhez az kéne, hogy megállapodjanak abban, hogy ki jut fel először a fára, vagyis kinek kellene bakot tartania, ki vállalná fel a második szerepét. A gond az, hogy ha a másik megbízhatna az elsőben, ha bízhatna abban, hogy az első, miután a segítségével feljutott az ágra, mondjuk az őket támadó vadállatok elől, azután őt magát is felhúzná, hogy mind a ketten megmenekülhessenek, nem  hagyná őt az először őt megsegítő társát, hogy pusztuljon azon veszedelem által, ami egyébként mind a kettejüket elérte volna a másik segítsége nélkül, nos ezen bizalom hiánya esetén mind a ketten elvesznek. De hol lehet itt bizalomra lelni?)

Amerika nagyjai megmaradnak nekünk. Washington, Adams, Jefferson, Lincoln, Roosevelt örökre a miénk marad. Ott vannak a nagy nyugatiak, nemcsak amerikaiak, Panteonjában és alakjuk örök reménnyel töltheti el minden szabadságszerető generáció szívét. De országuk és népük már nem lehet vezetőnk. Nem lehet, mert elfordult elveinktől, értékeinktől. Nagyjainkra emlékeznünk kell, örökké, de itt az idő, hogy új hősök lépjenek a színre. Mert kellenek az új hősök. De ezeknek megfelelő tudással kell rendelkezniük és megfelelő erényekkel. A túlélésünk ugyanis most rajtuk múlik. Talán már túl késő. Nem tudom. Talán a történelem kereke már túlgördült felettünk. Nem tudom. De hiszem, hogy az ész, az erő és a szent akarat mindig megsegíti azt, aki hajlandó erőfeszítések árán élni azokkal. Gyerünk barátaim, testvéreim, munkára!

No comments

Írja meg véleményét!