Menni vagy maradni, tenni vagy nem tenni, ülni vagy utcára vonulni? Racionálisan végiggondolva, hol és hogyan van több esélyem jó életet élni? Melyik a kifizetődőbb? A nyílt, hangos, harcos ellenállás, vagy a passzív rezisztencia? Melyik az elérhető a számomra? Nagy kérdések. Nehéz válaszokkal. Ady kalibere nem mindenkinek adatik meg. A dac sajnos még kevés. A döntés pedig rendkívül komoly.

One comments

Honalapítóról, a szélsőségekkel való szembeszállás lehetőségéről, az európai türelemről. Miért tudnak a szélsőséges eszmék olykor-olykor erőre kapni és mi lehet az egyetlen megnyugtató megoldás ellenük? Vajon mennyire elszánt az Európai Unió az európai érdeke tagállamival szembeni megvédelmezésére? (Egy boldogabb világban már a maga a kérdés abszurd volna. Hogyan lehetne egy államot európainak nevezni, ha nem tartja tiszteletben a kontinens nemzetei uniójának alapkövének számító közös európai értékeket? Egész egyszerűen értelmezhetetlen. Annak kellene lennie. Így igaz.)

No comments

A kormányzat most hatalmas hibát követett el. Talán a saját bukása árán még megmenthető az ország. Az Alaptörvény megszületésének körülményei és rövid élete tökéletes megtestesíti azt a tragikomikus világot, amit ez a mostani vezetőréteg teremtett körénk. Most oda tartották a tőrt az ország szíve elé; csak kicsit kell már rajta bökni, hogy bele is dőljön. A kormányzat talpon maradhat, az ország megbukik. Na, itt az egyik fő különbség a demokrácia és a diktatúra között; demokráciákban éppen a fordítottja a szokásos.

No comments

Hazugságok jönnek, hazugságok mennek. Azonban egy idő után a hazugságok hegye leomlik és mindenkit, aki azt megpróbálta fenntartani maga alá temet. Ez nem összehangolt külső támadás, hanem hosszú idő alatt önmagunknak ásott mélységesen mély, aláaknásított, öngyilkos csapda.

One comments

Miért van szüksége egy államnak alkotmányra? Elengedhetetlenül szükséges-e az alkotmány írott formába önteni, vagy az alkotmányosság szelleme nem feltétlenül igényel papírhalmokat a létezéshez? Miért fontos a demokratikus államokban, hogy alkotmányukat tekintsék egész működésük, minden szabályrendszerük kiindulópontjának, legfőbb értékhordozónak és hivatkozási alapnak? Ezekre a kérdésekre kísérelünk meg sorozatunk ezen részében választ találni. Bízunk benne, hogy néhány percen belül az olvasó is ráérez arra, hogy az alkotmány (akár írott, íratlan) és az alkotmányosság minden államban a demokratikus működés elengedhetetlen feltétele. Biztos lábakon álló alkotmányos szellemiség nélkül egy állam működése, demokratikus beállítottsága megingathatóvá válhat, ami rendkívüli veszélyeket rejt magában. Azonban egy kiforrott alkotmányos érzület minden diktatórikus csábítást legyőzhet.

No comments

Az Alkotmánybíróság még kitart. Egy más, szebb, boldogabb múltban ebben még nem is lenne semmi meglepő, főleg, ha egy olyan vérlázító, arrogáns, cinikus és átlátszó politikai fogásról lenne szó, mint a magyar választási regisztráció. De most még így megtépázott állapotában is tisztelet illeti meg azon tagjait, akik még hűek jogászi mivoltukhoz és példaképül szolgálhatnak az elkövetkező jogászgenerációk számára. Hiszen tulajdonképpen nem erről szólna az ő alkotmánybírói létük? Menteni a jogállamot, amikor más már nem segít. Néhány hónap múlva talán végleg elveszíti erejét. De még él, még, él, él.

No comments

A hálaadás és Émile Zola előtt tisztelegve. A hálaadás és Európa? Látszólag semmi közös nincsen az ünnepben és az öreg kontinensben. Olykor pedig jót tenne, ha az európaiak is elgondolkodnának azon, hogy miért is kellene hálásnak lenniük. Ugyanis bőven van miért hálát adniuk. Hogy hogyan kapcsolódik Émile Zola és választott témánk egymáshoz? Émile Zola akkor írta bele magát végleg az emberiség történelmébe és akkor tett a leginkább tanúbizonyságot saját emberségéről és józan ítélőképességéről, amikor a társadalmi zűrzavar, az általános bizonytalanság a legrosszabbat hozta ki kora francia államszervezetének bizonyos szereplőiből. Kellenének nekünk most is ilyen Émile Zolák.

One comments

Egy jogállam leépítése főbb lépcsőinek áttekintése mindig hasznos; többek között a visszautat is mutatja; hogyan kellene majd a magyar jogállamot újból felépíteni a következő választások után bekövetkező esetleges redemokratizáló folyamatban. Amit egyszer leromboltak, azt újra kell építeni. A jövő korszak vezetőitől ez jóval több munkát és erőfeszítést fog igénybe venni, mint amennyivel az elementáris károkat elő lehetett idézni. Erre kell felkészülniük azoknak, akik vállalkozni mernek majd a feladatra. Hiszen ugyanolyan eszközökkel, ahogyan a rombolás történt, alkotni nem lehet. Az igaz út pedig mindig jóval hosszadalmasabb és több türelmet és kompromisszumkészséget igénylő, mint a könnyű út.

No comments

Egy újabb eshetőségre.

No comments

We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths. Walt Disney Bármi történjen is, csak menj tovább előre!

2 Comments