Egység?

No comments

Szabadság és/vagy Biztonság? Mit üzen Franklin a mának?

No comments

Ukrajna, Abraham Lincoln, Egyesült Európa.

20 Comments

Szent István nemcsak egy, az első magyar király volt, akinek a nevéhez a legsikeresebb regnálás kötődik Magyarország történelmében, de egy jeles európai személy is. ... Mert ő is hős volt, képes volt arra, amire rajta kívül csak nagyon kevesen a történelem folyamán; megmentett egy nemzetet az eltűnéstől, a népek olvasztó medencéjében való elmerüléstől. … Az európai nép soraiban a magyar nemzet feladata I. István király alakját leporolni és a közös európai örökségek tárában a számára méltó helyre állítani. … ha I. István király eszménye egy kicsit is gyökeret ver a jövő európainak fejében, és ami még fontosabb a lelkében (…), akkor hamarosan büszkén vallhatják majd magukat az európai kontinens nemzetei egy közös nép fontos, pótolhatatlan alkotóinak, akiknek ragaszkodniuk kell egyediségükhöz nemcsak a saját, de az egész európai nép érdekében.

One comments

Vajon mit mondana egy elnök, ha Magyarország mai helyzetéről kérdeznénk? Látna kiutat a válságból, vagy türelemre intene minket? Kérdezzük meg tőle!

No comments

Amire a kiszivárogtatók ráirányították a figyelmet: ha az emberek azt akarják, hogy az államaik szavatolják a biztonságukat, akkor a kiszivárogtatók által kritizált tevékenységüket is el kell fogadniuk. Ezekben az enyhén szólva is kérdéses esetekben mindig fel kell tenni a kérdést, hogy vajon végső soron kiknek az érdekét szolgálja az ő ténykedésük. Kik ezek az emberek? Hősök vagy árulók? Vagy ez relatív és pusztán megítélés kérdése? Nehéz kérdések, amire őszintén választ kell adnunk. Ahogy a politikai becsület egyre jobban felértékelődik, a szakmai becsület ezzel egyenes arányban veszít értékéből. Ahogy két rossz közül sem feltétlenül helyes megoldás a kisebbik rosszat választani. Még ha kényelmesebb is. Nem szabad ott megállni. Meg kell keresni a jót. Kompromisszum- és alkukötés nélkül. Mindannyiunknak egy szavazatunk van. Okosan kell felhasználnunk. Tiszta tisztesség, becsület, és igazságosság talán emberi mértékkel nem is létezik. De az eszményhez akkor is ragaszkodnunk kell és muszáj törekednünk felé.

No comments

Az Európai Egyesült Államokban az igazságszolgáltató hatalom felépítése távolról sem olyan bonyolult, mint amilyennek első elgondolásra képzelnénk. Mindennek a kulcsa egy fő kérdés: hajlandóak vagyunk-e egy nemzetté, egy néppé kovácsolódni, elfogadni egymást egyenlőnek, de legfőképpen hajlandóak vagyunk-e egy olyan magas szinten megbízni egymásban, amilyet egy föderáció felépítése megkíván? Széleskörű, szigorú szövetségi hatáskörökkel. Az emberi jogok megszületésének hazájaként tisztában vagyunk-e saját felelőségünkkel? Európa nemzeti éppen elég régóta igyekeznek túllicitálni történelmi érdemekben egymást, hogy végre valahára ráébredjenek, hogy minden jelentős tettre csak akkor voltak képesek, amikor vált válnak vetve, önzetlenül, minden ellentétet félre téve segítették egymást. Az európai kontinensen a nemzeti szuverenitások mindenek fölöttiségébe vetett hit kora lejárt. Komolyan vesszük-e az emberi és polgári jogokat? A szabadságot, a demokráciát és a jogállamot csak hangzatos kifejezéseknek tekintjük-e, vagy valódi értelmet vallunk mögöttük? Ez a fő kérdés.

No comments

Egy olyan ember lépteit követve, aki mindent kockára tett a szabadságért, a demokráciáért.

No comments

Menni vagy maradni, tenni vagy nem tenni, ülni vagy utcára vonulni? Racionálisan végiggondolva, hol és hogyan van több esélyem jó életet élni? Melyik a kifizetődőbb? A nyílt, hangos, harcos ellenállás, vagy a passzív rezisztencia? Melyik az elérhető a számomra? Nagy kérdések. Nehéz válaszokkal. Ady kalibere nem mindenkinek adatik meg. A dac sajnos még kevés. A döntés pedig rendkívül komoly.

One comments