A történelem nem ismétli önmagát. Nem, mindössze úgy tűnik számunkra. Ahogy nincs két azonos történelmi körülmény, úgy nincs két azonos történelmi személyiség sem. És ez az, ami lényeges.

One comments

Mihez kezdjen Európa? Mihez kezdjen a jövőjével, mihez kezdjen a jelenével (egyes nehezen kezelhető tagállamaival) és mihez kezdjen a múltjával?

One comments

Ukrajna, Abraham Lincoln, Egyesült Európa.

20 Comments

Nem érdemes a ma Magyarországára ráerőltetni a megjelenített szituációt. Ebben az alkotásban a mai rendszernek nincsen helye. Ez a rockopera két lehetséges útról szól. … a mostani feldolgozás arra is rávilágított, hogy minden döntés következményekkel jár. … Ez meglehetősen csekély ár volt a pusztulástól való megmenekülésért.

One comments

Szent István nemcsak egy, az első magyar király volt, akinek a nevéhez a legsikeresebb regnálás kötődik Magyarország történelmében, de egy jeles európai személy is. ... Mert ő is hős volt, képes volt arra, amire rajta kívül csak nagyon kevesen a történelem folyamán; megmentett egy nemzetet az eltűnéstől, a népek olvasztó medencéjében való elmerüléstől. … Az európai nép soraiban a magyar nemzet feladata I. István király alakját leporolni és a közös európai örökségek tárában a számára méltó helyre állítani. … ha I. István király eszménye egy kicsit is gyökeret ver a jövő európainak fejében, és ami még fontosabb a lelkében (…), akkor hamarosan büszkén vallhatják majd magukat az európai kontinens nemzetei egy közös nép fontos, pótolhatatlan alkotóinak, akiknek ragaszkodniuk kell egyediségükhöz nemcsak a saját, de az egész európai nép érdekében.

One comments

Az Európai Egyesült Államokban egy erős elnöki hatalom megteremtésével egyidejűleg szabályozni kell az elnök elmozdításának eljárását is. Ebben mind a törvényhozásnak, mind az igazságszolgáltatásnak részt kell vennie, az európai demokrácia védelme érdekében. Ahogy az Európai Egyesült Államok Parlamentjének mindennapi működését is ajánlatos a lehető legmagasabb szinten szabályozni. A habeas corpus jogból kiindulva pedig a XXI. század nagy kérdéseihez érkezhetünk el. Ezekkel a témákkal és még sok más egyébbel futhatunk össze ezen az állomáson.

No comments

Az Európai Egyesült Államokban az igazságszolgáltató hatalom felépítése távolról sem olyan bonyolult, mint amilyennek első elgondolásra képzelnénk. Mindennek a kulcsa egy fő kérdés: hajlandóak vagyunk-e egy nemzetté, egy néppé kovácsolódni, elfogadni egymást egyenlőnek, de legfőképpen hajlandóak vagyunk-e egy olyan magas szinten megbízni egymásban, amilyet egy föderáció felépítése megkíván? Széleskörű, szigorú szövetségi hatáskörökkel. Az emberi jogok megszületésének hazájaként tisztában vagyunk-e saját felelőségünkkel? Európa nemzeti éppen elég régóta igyekeznek túllicitálni történelmi érdemekben egymást, hogy végre valahára ráébredjenek, hogy minden jelentős tettre csak akkor voltak képesek, amikor vált válnak vetve, önzetlenül, minden ellentétet félre téve segítették egymást. Az európai kontinensen a nemzeti szuverenitások mindenek fölöttiségébe vetett hit kora lejárt. Komolyan vesszük-e az emberi és polgári jogokat? A szabadságot, a demokráciát és a jogállamot csak hangzatos kifejezéseknek tekintjük-e, vagy valódi értelmet vallunk mögöttük? Ez a fő kérdés.

No comments

Egy erős, széles jogi és hatásköri mozgástérrel rendelkező amerikai típusú elnöki intézmény európai meghonosítása első hallásra talán különlegesnek tűnhet, azonban ami szokatlan, nem feltétlenül rossz. Inkább izgalmas, és ahogy azt az amerikai példa is mutatja, meg lehet alkotni egy elnöki intézményt úgy is, olyan fékeket és ellensúlyokat lehet az állami szervezetrendszerbe beépíteni a másik két hatalmi ág átgondolt kialakításával, hogy az se most, se a jövőben semmilyen körülmények között, a világtörténelmi és belpolitikai eseményektől, a mindenkori elnök személyes adottságaitól, tulajdonságaitól és nézeteitől, beállítottságától függetlenül se jelentsen veszélyt egy folyamatosan kontinensnyi bővülő, fejlődő, gyarapodó föderális államban a szabadságra, a demokráciára és az emberi jogok lehető legteljesebb mértékű tiszteletben tartására.

No comments

A törvényhozás képezi minden demokrácia egyik alappillérét. A polgárok képviseletét legszélesebb körben ellátni képes törvényhozó szerv felépítése és működésének biztosítása nélkül szabadság nem létezhet egy államban sem. Az Európai Egyesült Államokban a törvényhozó szerv felépítésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Az amerikai Alapító Atyák ebben is segítségünkre siethetnek.

No comments