Lehallgatásokról – hirtelen mindenki úgy tesz, mintha most találkozna először ezzel a fogalommal; miért nem lehet az oroszoktól elvonni a nagy nemzeti, egyébként megtévesztő látomásukat; valóban az lenne az erdők célja, hogy kiszolgálja az embereket?

No comments

Nem érdemes a ma Magyarországára ráerőltetni a megjelenített szituációt. Ebben az alkotásban a mai rendszernek nincsen helye. Ez a rockopera két lehetséges útról szól. … a mostani feldolgozás arra is rávilágított, hogy minden döntés következményekkel jár. … Ez meglehetősen csekély ár volt a pusztulástól való megmenekülésért.

One comments

Egy erős, széles jogi és hatásköri mozgástérrel rendelkező amerikai típusú elnöki intézmény európai meghonosítása első hallásra talán különlegesnek tűnhet, azonban ami szokatlan, nem feltétlenül rossz. Inkább izgalmas, és ahogy azt az amerikai példa is mutatja, meg lehet alkotni egy elnöki intézményt úgy is, olyan fékeket és ellensúlyokat lehet az állami szervezetrendszerbe beépíteni a másik két hatalmi ág átgondolt kialakításával, hogy az se most, se a jövőben semmilyen körülmények között, a világtörténelmi és belpolitikai eseményektől, a mindenkori elnök személyes adottságaitól, tulajdonságaitól és nézeteitől, beállítottságától függetlenül se jelentsen veszélyt egy folyamatosan kontinensnyi bővülő, fejlődő, gyarapodó föderális államban a szabadságra, a demokráciára és az emberi jogok lehető legteljesebb mértékű tiszteletben tartására.

No comments

A törvényhozás képezi minden demokrácia egyik alappillérét. A polgárok képviseletét legszélesebb körben ellátni képes törvényhozó szerv felépítése és működésének biztosítása nélkül szabadság nem létezhet egy államban sem. Az Európai Egyesült Államokban a törvényhozó szerv felépítésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Az amerikai Alapító Atyák ebben is segítségünkre siethetnek.

No comments

Az Európai Egyesült Államok. Elérhetetlen cél lenne még mindig? Egy őrült álom, amit néhányan minden korban meg mernek álmodni? Vagy immáron elérhető közelségbe került? Hogy segíthet Amerika egy új, másik Egyesült Államok megszületésében? Lássuk csak.

No comments

Egy olyan ember lépteit követve, aki mindent kockára tett a szabadságért, a demokráciáért.

No comments

Csak az igazságban rejlik a bölcsesség. A szürkület már megvan. Hol vagy kicsi bagoly?

No comments

Don’t worry. I’ll sing with you.

No comments

Egy érdekes hét margójára. Meddig szűkíthető a gyülekezési jog? A demokrácia szempontjából jó-e, szerencsés-e az, ha szűkíthető? A bostoni események újra összekovácsoltak minket, megerősítettek bennünket a terrorizmus elleni hitünkben, ugyanakkor bebizonyították, hogy milyen távol még a cél, a végső győzelem, egy nyugodt, békés világ. Az európai oroszlán pedig már megmordult, de a fejét még nem emelte fel és bömbölni még ez esetben nem kezdett el. Meddig terjedhet egy oroszlán birkatürelme és miért tart ki ilyen sokáig?

One comments