Egy CNN-kisfilm hatására.

No comments

Amire a kiszivárogtatók ráirányították a figyelmet: ha az emberek azt akarják, hogy az államaik szavatolják a biztonságukat, akkor a kiszivárogtatók által kritizált tevékenységüket is el kell fogadniuk. Ezekben az enyhén szólva is kérdéses esetekben mindig fel kell tenni a kérdést, hogy vajon végső soron kiknek az érdekét szolgálja az ő ténykedésük. Kik ezek az emberek? Hősök vagy árulók? Vagy ez relatív és pusztán megítélés kérdése? Nehéz kérdések, amire őszintén választ kell adnunk. Ahogy a politikai becsület egyre jobban felértékelődik, a szakmai becsület ezzel egyenes arányban veszít értékéből. Ahogy két rossz közül sem feltétlenül helyes megoldás a kisebbik rosszat választani. Még ha kényelmesebb is. Nem szabad ott megállni. Meg kell keresni a jót. Kompromisszum- és alkukötés nélkül. Mindannyiunknak egy szavazatunk van. Okosan kell felhasználnunk. Tiszta tisztesség, becsület, és igazságosság talán emberi mértékkel nem is létezik. De az eszményhez akkor is ragaszkodnunk kell és muszáj törekednünk felé.

No comments

Az Európai Egyesült Államokban egy erős elnöki hatalom megteremtésével egyidejűleg szabályozni kell az elnök elmozdításának eljárását is. Ebben mind a törvényhozásnak, mind az igazságszolgáltatásnak részt kell vennie, az európai demokrácia védelme érdekében. Ahogy az Európai Egyesült Államok Parlamentjének mindennapi működését is ajánlatos a lehető legmagasabb szinten szabályozni. A habeas corpus jogból kiindulva pedig a XXI. század nagy kérdéseihez érkezhetünk el. Ezekkel a témákkal és még sok más egyébbel futhatunk össze ezen az állomáson.

No comments

Egy érdekes hét margójára. Meddig szűkíthető a gyülekezési jog? A demokrácia szempontjából jó-e, szerencsés-e az, ha szűkíthető? A bostoni események újra összekovácsoltak minket, megerősítettek bennünket a terrorizmus elleni hitünkben, ugyanakkor bebizonyították, hogy milyen távol még a cél, a végső győzelem, egy nyugodt, békés világ. Az európai oroszlán pedig már megmordult, de a fejét még nem emelte fel és bömbölni még ez esetben nem kezdett el. Meddig terjedhet egy oroszlán birkatürelme és miért tart ki ilyen sokáig?

One comments

Az Európai Unió jövő héten színt vallhat. Elfogadja-e a látszatot, vagy bebizonyítja, hogy a demokratikus félteke kisebbik felén nincsen helye öncélú hatalomfitogtatásnak, a közös értékek a saját érdekek szerinti mellőzésének vagy követésének. Hogy az Európai Unió kárára nem lehet egyeduralmat építeni. Hogy nem lehet a népakarat mögé bújva minden demokratikus szabályt felrúgni. Hogy a demokratikus értékeket nem lehet egy játékszoba elemeinek tekinteni, amiket úgy dobálunk és helyezgetünk, magyarázunk, ahogy az éppen politikai érdekeinket szolgálja. Hogy egy politikai kampányt ne lehessen az Unió mocskolására felépíteni az Unió pénzén emeltetett építmények falain.

One comments

Menni vagy maradni, tenni vagy nem tenni, ülni vagy utcára vonulni? Racionálisan végiggondolva, hol és hogyan van több esélyem jó életet élni? Melyik a kifizetődőbb? A nyílt, hangos, harcos ellenállás, vagy a passzív rezisztencia? Melyik az elérhető a számomra? Nagy kérdések. Nehéz válaszokkal. Ady kalibere nem mindenkinek adatik meg. A dac sajnos még kevés. A döntés pedig rendkívül komoly.

One comments

Hol vannak a nagy hősök? Hová lett a demokrácia Magyarországról? Volt-e valaha demokratikus szellem a magyar emberek többségében? Meddig bírhatja egy szabadságszerető ember a fojtogató, egyeduralmi állapotokat? Hol van a kivezető út? És hol vannak azok, akik kivezetnek majd? Hogyan lehet a változás ígéretét magában hordozó úton elindulni?

No comments

Emberi méltóságról, mint kiinduló pontról. Majd ebből levezetve az aktualitásokról. Ifjakról és az Alkotmánybíróság újabb történelmi léptékű határozatáról. A vörös csillag és egyéb önkényuralmi jelképek megítélése sosem egyszerű kérdés. De az Európai Emberi Jogi Bíróság már döntést hozott az ügyben, többször is. Egy olyan megnyugtató döntést, ami segíthet az egykori kommunista államoknak is a civilizációs fejlődési lépcsőn továbblépni.

No comments

Az idézetek egy fiatal csapat immáron többéves számából valók. Ha megfelelő ismertségre tesz szert, akár még himnusz is lehet belőle. Valami rendkívüli.

No comments

Miért van szüksége egy államnak alkotmányra? Elengedhetetlenül szükséges-e az alkotmány írott formába önteni, vagy az alkotmányosság szelleme nem feltétlenül igényel papírhalmokat a létezéshez? Miért fontos a demokratikus államokban, hogy alkotmányukat tekintsék egész működésük, minden szabályrendszerük kiindulópontjának, legfőbb értékhordozónak és hivatkozási alapnak? Ezekre a kérdésekre kísérelünk meg sorozatunk ezen részében választ találni. Bízunk benne, hogy néhány percen belül az olvasó is ráérez arra, hogy az alkotmány (akár írott, íratlan) és az alkotmányosság minden államban a demokratikus működés elengedhetetlen feltétele. Biztos lábakon álló alkotmányos szellemiség nélkül egy állam működése, demokratikus beállítottsága megingathatóvá válhat, ami rendkívüli veszélyeket rejt magában. Azonban egy kiforrott alkotmányos érzület minden diktatórikus csábítást legyőzhet.

No comments