AMERIKAI
"Homework Help Live Free"
Tamás Gáspár Miklós

Az Európai Egyesült Államokban egy erős elnöki hatalom megteremtésével egyidejűleg szabályozni kell az elnök elmozdításának eljárását is. Ebben mind a törvényhozásnak, mind az igazságszolgáltatásnak részt kell vennie, az európai demokrácia védelme érdekében. Ahogy az Európai Egyesült Államok Parlamentjének mindennapi működését is ajánlatos a lehető legmagasabb szinten szabályozni. A habeas corpus jogból kiindulva pedig a XXI. század nagy kérdéseihez érkezhetünk el. Ezekkel a témákkal és még sok más egyébbel futhatunk össze ezen az állomáson.

No comments

Az Európai Unió jövő héten színt vallhat. Elfogadja-e a látszatot, vagy bebizonyítja, hogy a demokratikus félteke kisebbik felén nincsen helye öncélú hatalomfitogtatásnak, a közös értékek a saját érdekek szerinti mellőzésének vagy követésének. Hogy az Európai Unió kárára nem lehet egyeduralmat építeni. Hogy nem lehet a népakarat mögé bújva minden demokratikus szabályt felrúgni. Hogy a demokratikus értékeket nem lehet egy játékszoba elemeinek tekinteni, amiket úgy dobálunk és helyezgetünk, magyarázunk, ahogy az éppen politikai érdekeinket szolgálja. Hogy egy politikai kampányt ne lehessen az Unió mocskolására felépíteni az Unió pénzén emeltetett építmények falain.

One comments

Menni vagy maradni, tenni vagy nem tenni, ülni vagy utcára vonulni? Racionálisan végiggondolva, hol és hogyan van több esélyem jó életet élni? Melyik a kifizetődőbb? A nyílt, hangos, harcos ellenállás, vagy a passzív rezisztencia? Melyik az elérhető a számomra? Nagy kérdések. Nehéz válaszokkal. Ady kalibere nem mindenkinek adatik meg. A dac sajnos még kevés. A döntés pedig rendkívül komoly.

One comments

A hallgatók és a diákok támogatására. Egy államnak sincs joga kisajátítani a felnövekvő állampolgárainak jövőjét. A demokratikus államok egész egyszerűen nem ezért vannak. Erőszakkal, represszióval, zsarolással kísérletezni céljai elérése érdekében egy demokratikus rendszerben a vezető réteg tagjainak esze ágába sem jut, mert tudják, hogy a polgárai abban a pillanatban elsöprik és felváltják másokkal. Abba az ábrándba senki se ringassa magát, hogy úgysincs rajta kívül érdemi alternatíva a politikai porondon. Majd lesz. Amint szükség lesz rá, megjelenik. Az akkora pedig már felnőtt állampolgárok pedig ítéletet fognak hozni. Minden rosszul számított, elhibázott lépésért. Ehhez ne férjen kétség. Ennyire már keletiségünket levetkőzve mi is európaiak vagyunk. Erővel irányítani minket már nem lehet. Azt már kinőttük.

No comments

Egy jogállam leépítése főbb lépcsőinek áttekintése mindig hasznos; többek között a visszautat is mutatja; hogyan kellene majd a magyar jogállamot újból felépíteni a következő választások után bekövetkező esetleges redemokratizáló folyamatban. Amit egyszer leromboltak, azt újra kell építeni. A jövő korszak vezetőitől ez jóval több munkát és erőfeszítést fog igénybe venni, mint amennyivel az elementáris károkat elő lehetett idézni. Erre kell felkészülniük azoknak, akik vállalkozni mernek majd a feladatra. Hiszen ugyanolyan eszközökkel, ahogyan a rombolás történt, alkotni nem lehet. Az igaz út pedig mindig jóval hosszadalmasabb és több türelmet és kompromisszumkészséget igénylő, mint a könnyű út.

No comments

A kétharmados törvények egy lehetséges kormányváltás után sem fognak eltűnni. Megoldást kell találni a bebetonozottnak vélt törvények szorítása ellen. Azért, hogy az elkövetkező évtizedekben az ország működése ne lehetetlenüljön el.

No comments

"A forrónak ígért ősz szürke hűvösségbe, ködös közönyösségbe fordult. Úgy tűnik, hogy a magyar társadalom a jól bevált módszerhez menekült. Egyszerűen nem vesz tudomást a körülötte zajló eseményekről, bezárkózik és érdektelenségbe burkolózik. Ez a mentalitás már többször a segítségére sietett a magyar embereknek, amikor olyan helyzetben találták magukat, amitől nem tudtak megszabadulni, amin nem tudtak változtatni." "A jog, ahogy az gyakran bebizonyosodik, nem csodaszer. A jog ember alkotta, mesterséges fogalom. Ebből kifolyólag semmi sem garantálja, hogy megalkotása és alkalmazása során nem fognak visszásságok felmerülni." "Számunkra valóban nem ismeretlen az a helyzet, amikor a szakmai tudásnál fontosabbá válik a pártszimpátia és a párthűség. Volt már rá példa Magyarországon. Akkor egyszer túléltük. Talán megint sikerülni fog. A kormányzati hatalom által generált mostani szituációban végül is már csak a reménykedés maradt nekünk."

5 Comments

A törvény "típusa" tehát ismerős számunkra. Azonban egy fontos eltérést figyelembe kell vennünk. Az előző négy semmisségi törvény mind 1956 vagy a Kádár-rendszer jogellenes elítéléseinek megsemmisítéséről rendelkezett. Ám ami 2006 őszén történt az össze sem hasonlítható azzal, amit 1956 októberében élt át Magyarország. 1956. október 23-án egy nemzet letette voksát a szabadság mellett. 2006. szeptember 18-a azonban valami egészen másról szólt.

2 Comments

„Megesküdtem Isten oltáránál, hogy örökké küzdeni fogok az emberi elme feletti zsarnokság minden formája ellen.”

One comments