Ebbe bele kell törődni, természetes tökéletlenségünk vezet minket arra, hogy olykor akkor se vegyük észre az igazságot, amikor az már a lábujjunkon tapos és a szemünket bökdösni. Hiszen könnyebb megbocsátani annak, aki tévedett, mint annak, akinek igaza volt.

2 Comments

Nincs különbség elsőgenerációs és másodgenerációs jogok között. A sajtószabadság éppen annyira fontos, mint a tulajdonhoz való jog. Természetesen az államoknak egyes kirívó helyzetekben ugyancsak joga van a személyek jogait korlátozni, de ezek a helyzetek pontosan rögzítve vannak, és megfelelő garanciák biztosítják a visszaélések kizárását. (Magától értetődően, amint a kirívó helyzet megszűnik, a jogok korlátozását meg kell szüntetni.) De a pontosan rögzített eseteken kívül semmilyen esetben sem engedhető meg az, hogy az államhatalom „megcsonkítsa” az emberek lényének azon elemi összetevőjét, amit emberi jogoknak nevezünk.

3 Comments

1989-90-ben mást jelentett volna a sajtószabadság, mint 2010-ben? Az igazság az, hogy a sajtószabadság már születésekor, valamikor a XVIII. században sem jelentett mást, mint manapság. Én szabad vagyok, arról írhatok és tudósíthatok, amiről akarok, a többi magyar állampolgár pedig szabadon eldöntheti, hogy elolvassa-e a soraimat, meghallgatja-e szavaimat. Ha végképp nem figyelnek rám, úgyis elhallgatok. De ha elhallgattatnak, akkor zúgolódom.

5 Comments